ADEL KALEMCILIK

ADEL BIST
ADEL
ADEL KALEMCILIK BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ADEL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ADEL KALEMCILIK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ADEL là 682.29M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu