ANADOLU EFES

AEFES BIST
AEFES
ANADOLU EFES BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AEFES báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ANADOLU EFES với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AEFES là 15.549B. EPS TTM của công ty là 2.29, lợi tức cổ tức là 7.32%, và P/E là 11.49. Ngày thu nhập tiếp theo ANADOLU EFES là 3 Tháng 3, ước tính là 0.24.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền