AFYON CIMENTO

AFYONBIST
AFYON
AFYON CIMENTOBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AFYON nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AFYON CIMENTO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AFYON là 2.76B TRY. EPS TTM của công ty là 0.46 TRY, tỷ suất cổ tức là 0.65% và P/E là 15.10.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu