ALARKO HOLDING

ALARKBIST
ALARK
ALARKO HOLDINGBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALARK nguyên tắc cơ bản

ALARKO HOLDING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ALARK được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.23 TRY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.34%