ARCELIK

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARCLK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ARCELIK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARCLK là 80.412B TRY. EPS TTM của công ty là 6.53 TRY, tỷ suất cổ tức là 2.24% và P/E là 18.22. Ngày thu nhập tiếp theo của ARCELIK là 26 Tháng 4, ước tính là 2.27 TRY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬