ANADOLU ISUZU

ASUZUBIST
ASUZU
ANADOLU ISUZUBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ASUZU nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANADOLU ISUZU với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ASUZU là 13.717B TRY. EPS TTM của công ty là 8.37 TRY, tỷ suất cổ tức là 0.21% và P/E là 19.51.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu