BAGFAS

BAGFS BIST
BAGFS
BAGFAS BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAGFS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BAGFAS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BAGFS là 3.47B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu