BIZIM MAGAZALARI

BIZIM BIST
BIZIM
BIZIM MAGAZALARI BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BIZIM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BIZIM MAGAZALARI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BIZIM là 1.432B TRY. EPS TTM của công ty là 1.79 TRY, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 13.71.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu