BANTAS AMBALAJ

BNTAS BIST
BNTAS
BANTAS AMBALAJ BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BNTAS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BANTAS AMBALAJ với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BNTAS là 559.941M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu