DOGUS GMYO

DGGYO BIST
DGGYO
DOGUS GMYO BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DGGYO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DOGUS GMYO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DGGYO là 3.931B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu