DOGAN HOLDING DOHOL

DOHOL BIST
DOHOL
DOGAN HOLDING BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DOHOL Biểu đồ

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Tập đoàn Tài chính
Dogan Sirketler Grubu Holding AS (Dogan Holding) là một công ty mẹ có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ điều phối các hoạt động và liên kết giữa các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm truyền thông, năng lượng, dịch vụ tài chính, du lịch, bán lẻ, sản xuất và tiếp thị. Dogan Holding đã đầu tư vào nhiều dự án phát điện bao gồm các nhà máy thủy điện, phân phối LPG, thăm dò và khai thác dầu. Xuất bản và phát thanh truyền hình là một trong những hoạt động chính của Công ty, có đầu tư vào một số tờ báo và các kênh truyền hình. Các hoạt động khác của Công ty bao gồm sản xuất thực phẩm hữu cơ; sản xuất các sản phẩm thép và sắt, chẳng hạn như dây điện, đầu thanh nối và khớp cầu; tiếp thị sản phẩm tiêu dùng; bảo hiểm tài sản, được thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực giao thông và quản lý khách sạn.