QNB FINANSBANK PORTFOY SILVER ETF
GMSTR BIST

GMSTR
QNB FINANSBANK PORTFOY SILVER ETF BIST
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Giao dịch ngay

GMSTR Biểu đồ Quỹ cổ phiếu