GOOD-YEAR

BISTGOODY
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOODY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GOOD-YEAR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GOODY là 3.794B TRY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬