GOOD-YEAR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOODY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GOOD-YEAR

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Turkey — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GOOD-YEAR 7.16B TRY, và năm trước đó — 5.08B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia