IZMIR DEMIR CELIK
IZMDC BIST

IZMDC
IZMIR DEMIR CELIK BIST
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của IZMIR DEMIR CELIK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IZMDC là 3.735B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền