T. KALKINMA BANK

KLNMA BIST
KLNMA
T. KALKINMA BANK BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KLNMA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của T. KALKINMA BANK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KLNMA là 28B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu