METRO HOLDING METRO

METROBIST
METRO
METRO HOLDINGBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Consumer Non-Durables
Công nghiệp: Food: Meat/Fish/Dairy
Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS, trước đây gọi là Metro Ticari thuộc Mali Yatirimlar AS, là một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào các công ty con, điều phối các hoạt động của họ và tư vấn về các vấn đề hành chính. Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, chế biến thực phẩm, khai thác mỏ và năng lượng, bên cạnh các dịch vụ khác, thông qua các công ty con. Các công ty con bao gồm Metro Altin Isletmeciligi Sanayi ve Ticaret A.S., Metro Maden Pazarlama ve Dagitim Hizmetleri A.S., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.S., Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret A.S., Metro Enerji Pazarlama ve Dagitim Hizmetleri A.S., Metro Kargo Tasimacilik ve Lojistik Hizmetleri A.S. và Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.S, và một số công ty khác. Tháng 11 năm 2013, Công ty đã mua lại 96% cổ phần của Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Urunleri Ticaret AS, công ty du lịch của Istanbul, từ Galip Ozturk.