MIGROS TICARET

BISTMGROS
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MGROS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MIGROS TICARET với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MGROS là 29.724B TRY. EPS TTM của công ty là 14.00 TRY, tỷ suất cổ tức là 1.56% và P/E là 12.06. Ngày thu nhập tiếp theo của MIGROS TICARET là 8 Tháng 5, ước tính là 2.84 TRY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬