MARTI GMYO

MRGYO BIST
MRGYO
MARTI GMYO BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MRGYO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MARTI GMYO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MRGYO là 816.134M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu