MISTRAL GMYO

MSGYO BIST
MSGYO
MISTRAL GMYO BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MSGYO fundamentals

Tóm tắt tài chính của MISTRAL GMYO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MSGYO là 547.615M TRY. EPS TTM của công ty là 1.69 TRY, tỷ suất cổ tức là 2.60% và P/E là 2.41.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu