OZBAL CELIK BORU
OZBAL BIST

OZBAL
OZBAL CELIK BORU BIST
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của OZBAL CELIK BORU với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của OZBAL là 610.488M. EPS TTM của công ty là 0.43, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 32.65.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền