TGS DIS TICARET

TGSASBIST
TGSAS
TGS DIS TICARETBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TGSAS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TGS DIS TICARET với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TGSAS là 268.64M TRY. EPS TTM của công ty là 1.09 TRY, tỷ suất cổ tức là 0.60% và P/E là 16.90.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu