TEMAPOL POLIMER PLASTIK

TMPOL BIST
TMPOL
TEMAPOL POLIMER PLASTIK BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TMPOL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TEMAPOL POLIMER PLASTIK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TMPOL là 257.418M TRY. EPS TTM của công ty là 2.12 TRY, tỷ suất cổ tức là 1.01% và P/E là 8.56.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu