GOLD USD PER OUNCE
XAUUSD1! BIST

XAUUSD1!
GOLD USD PER OUNCE BIST
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

XAUUSD1! Biểu đồ Hợp đồng Tương lai

Breaking news