GOLD USD PER OUNCE

XAUUSDZ2021 BIST
XAUUSDZ2021
GOLD USD PER OUNCE BIST
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

XAUUSDZ2021 Biểu đồ Hợp đồng Tương lai

Tin tức cập nhật