BIST 30 XU030

XU030 BIST
XU030
BIST 30 BIST
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XU030 Biểu đồ

Hồ sơ

Chỉ số Borsa Istanbul 30 hay cũng thường được gọi là BIST30 là một chỉ số vốn hóa của 30 công ty hàng đầu được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Istanbul với tổng giá trị thị trường cao nhất. Các công ty được niêm yết thuộc các lĩnh vực khác nhau, lĩnh vực hàng đầu của BIST30 là ngân hàng chiếm 32,5%, các công ty hàng đầu là Garanti Bankasi A.S. chiếm tỷ trọng 10,69% và Akbank T.A.S. chỉ ít hơn các công ty hàng đầu 0,68%.

Các Mã liên quan

Chỉ số BIST 100
 
   
BIST 50
 
   
BIST ISTANBUL
 
   
BIST 100-30