BIST 100 / US DOLLAR (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
XU100.USD BIST

XU100.USD
BIST 100 / US DOLLAR (CALCULATED BY TRADINGVIEW) BIST
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

XU100.USD Biểu đồ Chỉ số