Chỉ số BIST 100 XU100

XU100 BIST
XU100
Chỉ số BIST 100 BIST
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

Chỉ số Borsa Istanbul 100 được gọi là BIST100 là chỉ số vốn hóa lớn bao gồm 100 công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Istanbul với khối lượng và giá trị thị trường cao nhất, ngoại trừ ủy thác đầu tư. Các thành phần của chỉ số BIST National 100 được lựa chọn dựa trên các tiêu chí xác định trước cho các công ty được đưa vào các chỉ số. Ngày cơ sở là tháng 1 năm 1986 và giá trị cơ sở là 1 cho giá dựa vào TL.

Các Mã liên quan

BIST 30
 
   
BIST 50
 
   
BIST ISTANBUL
 
   
BIST 100-30