Gold vs US-Dollar XAUUSDP

XAUUSDP BLACKBULL
XAUUSDP
Gold vs US-Dollar BLACKBULL
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày