Chỉ số IBEX 35

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các thành phần IBC

Cổ phiếu là một phần của chỉ số

Các thành phần IBEX 35 có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu IBC theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACSACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
33.97 EUR0.09%11.478K8.417B EUR12.142.80 EUR41.86%4.68%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ACXACERINOX, S.A.
9.116 EUR0.13%27.152K2.144B EUR10.100.90 EUR−2.14%5.34%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AENAAENA, S.M.E., S.A.
141.85 EUR1.00%2.882K20.805B EUR2.74%Vận chuyển
Mua
AMSAMADEUS IT GROUP, S.A.
57.82 EUR0.80%14.835K25.895B EUR30.351.90 EUR171.73%1.04%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ANAACCIONA, S.A.
123.20 EUR1.40%1.185K6.574B EUR9.5312.92 EUR85.55%3.01%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ANECORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
24.22 EUR1.34%8.554K7.902B EUR10.502.31 EUR2.37%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
7.688 EUR0.00%559.382K44.312B EUR6.481.19 EUR39.37%4.53%Tài chính
Mua
BKTBANKINTER, S.A.
6.030 EUR0.10%25.508K5.366B EUR4.43%Tài chính
Mua
CABKCAIXABANK, S.A.
3.803 EUR0.98%1.083M27.867B EUR4.96%Tài chính
Mua
CLNXCELLNEX TELECOM, S.A.
33.27 EUR2.62%142.895K23.666B EUR−0.46 EUR31.24%0.16%Truyền thông
Mua
COLINMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
REIT
5.335 EUR1.14%24.74K2.814B EUR−1.31 EUR−446.37%3.84%Tài chính
Mua
ELEENDESA,S.A.
19.325 EUR0.55%10.546K20.416B EUR8.172.37 EUR64.87%6.68%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENGENAGAS,S.A.
15.650 EUR0.45%18.64K4.092B EUR7.832.00 EUR136.67%8.94%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
FDRFLUIDRA, S.A.
19.21 EUR1.64%21.071K3.562B EUR37.240.52 EUR−59.96%3.30%Khách hàng Lâu năm
Mua
FERFERROVIAL SE
29.40 EUR0.27%9.075K21.332B EUR112.690.26 EUR1.94%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
GRFGRIFOLS S.A.
12.355 EUR1.56%48.688K7.338B EUR996.370.01 EUR−98.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
IAGINTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD EUR0.50 (CDI)
1.7200 EUR0.82%303.339K8.439B EUR4.400.39 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
IBEACCIONES IBERDROLA
10.655 EUR0.80%265.414K64.602B EUR13.970.76 EUR5.71%3.80%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IDRINDRA SISTEMAS S.A., SERIE A
13.78 EUR0.15%20.945K2.419B EUR13.641.01 EUR19.87%1.47%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ITXINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. INDITEX
35.67 EUR0.28%119.775K108.935B EUR2.43%Bán Lẻ
Mua
LOGCOMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
24.32 EUR0.41%3.584K3.14B EUR4.62%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MAPMAPFRE, S.A.
1.938 EUR0.73%104.459K5.855B EUR6.14%Tài chính
Theo dõi
MELMELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
5.840 EUR1.04%30.138K1.262B EUR8.560.68 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
MRLMERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
7.950 EUR1.27%20.934K3.616B EUR−0.59 EUR4.56%Tài chính
Mua
MTSARCELORMITTAL SA
23.780 EUR−0.31%6.385K19.168B EUR5.014.74 EUR−8.96%2.35%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NTGYNATURGY ENERGY GROUP, S.A.
25.74 EUR1.02%5.111K24.754B EUR3.81%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
REDREDEIA CORPORACION, S.A.
14.885 EUR1.22%34.918K7.891B EUR5.51%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
REPREPSOL, S.A.
15.610 EUR−0.76%115.619K19.713B EUR6.642.35 EUR−9.50%3.60%Năng lượng Mỏ
Mua
ROVILABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
51.50 EUR1.18%3.422K2.745B EUR14.673.51 EUR5.23%2.06%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SABBANCO DE SABADELL
1.1100 EUR0.77%1.377M6.083B EUR2.94%Tài chính
Mua
SANBANCO SANTANDER S.A.
3.6355 EUR−0.40%1.16M56.456B EUR6.600.55 EUR11.57%2.61%Tài chính
Mua
SCYRSACYR, S.A.
2.808 EUR0.29%73.412K1.829B EUR3.93%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SLRSOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
14.615 EUR3.65%76.586K1.632B EUR19.330.76 EUR62.41%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TEFTELEFONICA,S.A.
3.845 EUR−0.59%455.556K22.226B EUR13.050.29 EUR436.61%6.28%Truyền thông
Mua
UNIUNICAJA BANCO, S.A.
1.023 EUR0.10%181.048K2.671B EUR10.490.10 EUR−87.45%3.84%Tài chính
Mua