ACCIONES IBERDROLA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IBE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ACCIONES IBERDROLA

Doanh thu của ACCIONES IBERDROLA trong năm ngoái lên tới 53.95B EUR, phần lớn trong số đó — 34.94B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Customer. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Spain — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ACCIONES IBERDROLA 22.98B EUR, và năm trước đó — 14.36B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia