TELEFONICA,S.A

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEF nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu TELEFONICA,S.A

Lợi nhuận của TEF trong quý trước là 0.12 EUR trong khi ước tính là 0.10 EUR, chiếm 20.00 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 10.20B EUR mặc dù con số ước tính là 10.14B EUR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.09 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 9.72B EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của TEF.

Thu nhập
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên