TELEFONICA,S.A

TEFBME
TEF
TELEFONICA,S.ABME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TEF nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TELEFONICA,S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TEF là 20.149B EUR. EPS TTM của công ty là 0.03 EUR, tỷ suất cổ tức là 6.86% và P/E là 124.82. Ngày thu nhập tiếp theo của TELEFONICA,S.A là 23 Tháng 2, ước tính là 0.10 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu