TELEFONICA,S.A

TEF BME
TEF
TELEFONICA,S.A BME
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TEF

Tóm tắt tài chính của TELEFONICA,S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TEF là 22.805B EUR. EPS TTM của công ty là 1.77 EUR, tỷ suất cổ tức là 6.03% và P/E là 2.26. Ngày thu nhập tiếp theo của TELEFONICA,S.A là 24 Tháng 2, ước tính là -0.09 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền