AMBEV S/A ON

ABEV3 BMFBOVESPA
ABEV3
AMBEV S/A ON BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ABEV3 Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghiệp: Đồ uống: Có cồn
Ambev SA, trước đây là Inbev Participacoes Societarias SA, là một công ty có trụ sở tại Braxin hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia. Công ty sản xuất và bán bia, nước ngọt có ga (CSD) và các loại đồ uống không cồn và không có ga (NANC) trên khắp châu Mỹ. Các hoạt động của Công ty được chia thành ba lĩnh vực: phía Bắc Mỹ Latinh, bao gồm kinh doanh bia, nước ngọt có ga CSD và nước ngọt không có ga NANC tại Brazil, cũng như các hoạt động tại Cộng hòa Dominican, Saint Vincent, Antigua, Dominica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua và Cuba; phía Nam Mỹ Latinh, phân phối các sản phẩm tại Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chilê, Ecuador, Peru và Colombia, và Canada, đại diện bởi các hoạt động của Labatt, bao gồm doanh số tại Canada. Công ty tiếp thị các sản phẩm dưới nhiều thương hiệu khác nhau, như Adriatica, Brahma, Leffe, Budweiser, Corona, PepsiCo và Lipton. Công ty là một chi nhánh của Interbrew International BV.

Tin tức cập nhật