BRASIL ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Giới thiệu về BRASIL ON NM

Khu vực
CEO
Tarciana Paula Gomes Medeiros
Trang web
Trụ sở chính
Brasilia
Employees (FY)
85.953K
Thành lập
1808
ISIN
BRBBASACNOR3

Banco do Brasil SA là một tổ chức tài chính có trụ sở tại Braxin (Ngân hàng) chủ yếu tham gia vào lĩnh vực ngân hàng. Các hoạt động của Ngân hàng được chia thành 5 lĩnh vực kinh doanh: Ngân hàng, cung cấp các dịch vụ tiền gửi, cho vay và các dịch vụ ngân hàng khác trong các lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp, bán buôn và khu vực công; Các khoản đầu tư tập trung vào cơ cấu và phân phối nợ và các công cụ vốn ở các thị trường vốn sơ cấp và thứ cấp của Braxin; Quản lý quỹ, chủ yếu chịu trách nhiệm về việc mua, bán và lưu ký chứng khoán, cũng như quản lý danh mục đầu tư; Bảo hiểm, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản và xe cộ, các chương trình vốn hóa và hưu trí tư nhân, và Thanh toán điện tử, bao gồm các dịch vụ liên quan đến quản lý thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, như thu thập, truyền tải, xử lý và quyết toán tài chính. Ngân hàng hoạt động thông qua nhiều công ty con trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng hợp góc nhìn xếp hạng của chuyên gia.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Hiệu suất
Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Không có doanh thu ở đây
Công ty này chưa tạo được doanh thu gì trong năm tài chính gần đây
Mức nợ và khả năng trả nợ
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu

Xem tất cả các nhà môi giới