BANCO INTER UNT N2 BIDI11

BIDI11 BMFBOVESPA
BIDI11
BANCO INTER UNT N2 BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

BIDI11 Biểu đồ

Giao dịch BIDI11 với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản

Đánh giá của nhà phân tích

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Ngân hàng khu vực
Tỷ suất Cổ tức: 0.00%