CCR SA ON NM CCRO3

CCRO3 BMFBOVESPA
CCRO3
CCR SA ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Vận chuyển
Công nghiệp: Giao thông vận tải khác
CCR SA là một công ty có trụ sở tại Braxin chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động đường cao tốc. Các hoạt động của Công ty được chia thành 5 lĩnh vực kinh doanh: Đường cao tốc, quản lý và bảo trì các tuyến đường thu phí thông qua nhượng quyền, chẳng hạn như AutoBAn, ViaOeste, NovaDutra, RodoNorte, SPVias, Ponte, ViaLagos, RodoAnel Oeste và Renovias; Vận tải hành khách, bao gồm các nhượng quyền tàu điện ngầm, chẳng hạn như ViaQuatro và Metro Bahia; Vận tải đường biển, giữ các nhượng quyền cho các tuyến vận tải hành khách đường biển thông thường dưới tên thương hiệu CCR Barcas; Các sân bay quản lý các nhượng quyền khai thác sân bay và các Dịch vụ, bao gồm các hoạt động nắm giữ và kinh doanh khác như trung tâm dịch vụ chia sẻ, dịch vụ kỹ thuật và truyền dữ liệu qua cáp quang ngầm. Mạng lưới đường cao tốc của Công ty đặt ở các tiểu bang Sao Paulo, Rio de Janeiro và Parana, Braxin.