CPFL ENERGIAON NM

CPFE3 BMFBOVESPA
CPFE3
CPFL ENERGIAON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CPFE3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CPFL ENERGIAON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CPFE3 là 38.451B BRL. EPS TTM của công ty là 4.12 BRL, tỷ suất cổ tức là 11.81% và P/E là 8.10. Ngày thu nhập tiếp theo của CPFL ENERGIAON NM là 11 Tháng 8, ước tính là 0.91 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu