GERDAU ON N1

GGBR3 BMFBOVESPA
GGBR3
GERDAU ON N1 BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GGBR3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GERDAU ON N1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GGBR3 là 39.475B BRL. EPS TTM của công ty là 9.58 BRL, tỷ suất cổ tức là 14.38% và P/E là 2.11. Ngày thu nhập tiếp theo của GERDAU ON N1 là 9 Tháng 11, ước tính là 1.95 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu