GERDAU PN N1 GGBR4

GGBR4 BMFBOVESPA
GGBR4
GERDAU PN N1 BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp: Thép
Gerdau SA tham gia vào sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm thép. Nó hoạt động ở các phân khúc sau: Hoạt động ở Brazil, Hoạt động ở Bắc Mỹ, Hoạt động ở Nam Phi và Hoạt động của thép đặc biệt. Phân khúc Hoạt động tại Brazil bao gồm thép cây, thanh, hình, sản phẩm kéo, phôi, nở, phiến; dây thép, thép định hình kết cấu và quặng sắt. Phân khúc Hoạt động Bắc Mỹ bao gồm thép cây, thép thanh, dây thép, và thép đình hình kết cấu nhẹ và nặng. Phân khúc Hoạt động Nam Phi bao gồm thép cây, thép thanh và các sản phẩm kéo. Phân khúc Vận hành thép đặc biệt bao gồm thép không gỉ, thanh tròn, vuông và dẹt và dây thép. Công ty được thành lập bởi João Gerdau và Hugo Gerdau vào ngày 16 tháng 1 năm 1901 và có trụ sở chính tại Sao Paulo, Brazil.