LIGHT S/A ON NM
LIGT3F BMFBOVESPA

LIGT3F
LIGHT S/A ON NM BMFBOVESPA
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của LIGHT S/A ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của LIGT3F là 5.402B. EPS TTM của công ty là 1.61, lợi tức cổ tức là 3.04%, và P/E là 9.42. Ngày thu nhập tiếp theo LIGHT S/A ON NM là 13 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền