LOPES BRASILON NM

LPSB3 BMFBOVESPA
LPSB3
LOPES BRASILON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LPSB3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LOPES BRASILON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LPSB3 là 459.923M BRL. EPS TTM của công ty là 0.29 BRL, tỷ suất cổ tức là 2.39% và P/E là 10.31. Ngày thu nhập tiếp theo của LOPES BRASILON NM là 15 Tháng 8, ước tính là 0.00 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu