MAGAZINE LUIZA ON NM MGLU3

MGLU3 BMFBOVESPA
MGLU3
MAGAZINE LUIZA ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Bán Lẻ
Công nghiệp: Cửa hàng Bách hóa
Magazine Luiza SA tham gia vào lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng. Công ty phân phối các sản phẩm của mình thông qua các cửa hàng và trang web. Hoạt động của Công ty được chia thành bốn mảng: Bán lẻ, thông qua các cửa hàng và Thương mại điện tử bán các mặt hàng tiêu dùng khác nhau, bao gồm đồ gia dụng, điện tử, đồ nội thất, mỹ phẩm, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ chơi và đồ thể thao, v.v. Hoạt động tài chính, liên quan đến việc cấp tín dụng thông qua Luizacred; Bảo hiểm, cung cấp bảo hiểm và mở rộng bảo hành sản phẩm thông qua Luizaseg; và quản lý Consortium, cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cái gọi là thư tín dụng thông qua Consorcio Luiza. Công ty được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 1957 và có trụ sở chính tại Sao Paulo, Brazil.