IOCHP-MAXIONON NM

MYPK3 BMFBOVESPA
MYPK3
IOCHP-MAXIONON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MYPK3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của IOCHP-MAXIONON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MYPK3 là 2.525B BRL. EPS TTM của công ty là 4.09 BRL, tỷ suất cổ tức là 3.83% và P/E là 4.11. Ngày thu nhập tiếp theo của IOCHP-MAXIONON NM là 9 Tháng 11, ước tính là 1.28 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu