GRUPO NATURAON NM

NTCO3 BMFBOVESPA
NTCO3
GRUPO NATURAON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NTCO3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GRUPO NATURAON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NTCO3 là 20.301B BRL. EPS TTM của công ty là 0.41 BRL, tỷ suất cổ tức là 0.90% và P/E là 37.86. Ngày thu nhập tiếp theo của GRUPO NATURAON NM là 9 Tháng 11, ước tính là -0.05 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu