SAO MARTINHOON NM

SMTO3 BMFBOVESPA
SMTO3
SAO MARTINHOON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SMTO3 financial statements

Tóm tắt tài chính của SAO MARTINHOON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SMTO3 là 11.392B. EPS TTM của công ty là 2.89, lợi tức cổ tức là 3.66%, và P/E là 11.31. Ngày thu nhập tiếp theo SAO MARTINHOON NM là 9 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền