TECNISA ON NM

TCSA3 BMFBOVESPA
TCSA3
TECNISA ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TCSA3

Tóm tắt tài chính của TECNISA ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TCSA3 là 191.41M BRL. Ngày thu nhập tiếp theo của TECNISA ON NM là 11 Tháng 8, ước tính là 0.39 BRL.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu