ULTRAPAR ON NM UGPA3

UGPA3 BMFBOVESPA
UGPA3
ULTRAPAR ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Bán Lẻ
Công nghiệp: Cửa hàng Đặc sản
Ultrapar Participacoes SA là một công ty có trụ sở chính tại Braxin chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ nhiên liệu ô tô. Công ty hoạt động trong năm lĩnh vực: Phân phối khí (Ultragaz) phân phối khí hóa lỏng (LPG) cho người tiêu dùng khu dân cư, khu thương mại và khu công nghiệp ở phía Nam, Đông Nam và các vùng Đông Bắc của Brazil; Phân phối nhiên liệu (Ipiranga), hoạt động phân phối và tiếp thị xăng, ethanol, dầu diesel, dầu nhiên liệu, dầu hỏa, khí tự nhiên cho xe cộ và dầu nhờn, cũng như cung cấp các hoạt động liên quan trên lãnh thổ Braxin; Hóa chất (Oxiteno), sản xuất etylen oxit, cũng như các dẫn xuất chính của nó và các cồn béo; Lưu kho (Ultracargo), chuyên vận hành bể chứa chất lỏng, chủ yếu ở Đông Nam Á và Đông Bắc của Brazil, và Nhà thuốc (Extrafarma) chuyên kinh doanh dược phẩm, các sản phẩm vệ sinh và làm đẹp thông qua chuỗi nhà thuốc ở Para và Piaui.