WEG ON NM

WEGE3 BMFBOVESPA
WEGE3
WEG ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

WEGE3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của WEG ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WEGE3 là 120.971B BRL. EPS TTM của công ty là 0.84 BRL, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 34.14. Ngày thu nhập tiếp theo của WEG ON NM là 26 Tháng 10, ước tính là 0.23 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu