ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2688/N BMV

2688/N
ENN ENERGY HOLDINGS LTD BMV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ENN ENERGY HOLDINGS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2688/N là 405.296B. EPS TTM của công ty là 19.62, lợi tức cổ tức là 1.92%, và P/E là 18.73. Ngày thu nhập tiếp theo ENN ENERGY HOLDINGS LTD là 23 Tháng 3, ước tính là 9.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền